Welstand

De gemeente Peel en Maas vindt de kwaliteit van onze leefomgeving belangrijk. In sommige gevallen stelt zij daarom eisen aan de uiterlijke kwaliteit van gebouwen. Dit noemen we welstand. Peel en Maas is in principe welstandsvrij, met uitzondering van onze beeldbepalende dorpsgezichten en de gebieden waarop een beeldkwaliteitsplan van toepassing is.

Wanneer goedkeuring nodig van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit?

Bij beeldbepalende dorpsgezichten en gebiedsontwikkelingen waar een beeldkwaliteitsplan van toepassing is. 

  • Het beeldbepalende dorpsgezicht is een gebied of lint in het centrum van de kern. Deze zijn zo belangrijk voor de identiteit en beeld van een kern en inwoners, dat ze beschermd worden. Nieuwe bouwplannen zijn wel mogelijk, maar deze moeten worden voorgelegd aan de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstandscommissie). Zij beoordeelt het bouwplan.
  • Dit geldt ook voor bouwplannen in gebieden waar de gemeenteraad een beeldkwaliteitsplan heeft vastgesteld. Dit zijn meestal nieuwbouwprojecten waarbij een bepaalde sfeer wordt nagestreefd.

Voor bouwplannen in de rest van het grondgebied van Peel en Maas heeft u geen goedkeuring van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit nodig.

Adviescommissie

Hoewel in de meeste gevallen dus niet verplicht, staat de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit wel altijd open voor vrijblijvend advies. U kunt de uiterlijke kwaliteit van uw bouwplannen gratis bespreken met de adviseur van de commissie. Of een beoordeling nu wel of niet nodig is, de gemeente gaat graag met u in gesprek. Ook voor de formele vergunningsaanvraag.

De adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit een extern deskundige, de dorpsbouwmeester, en de ambtelijk adviseur Ruimtelijke Kwaliteit.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. U kunt ook contact opnemen met Cas Denissen, adviseur van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. Stuur een e-mail naar cas.denissen@peelenmaas.nl.

Beeldkwaliteitsplannen