Overzicht bestuur en organisatie

 • College burgemeester en wethouders

  Het dagelijks bestuur van de gemeente, besluitenlijsten, coalitieakkoord, contact met het college

 • Werken bij de gemeente

  Vacatures en stage- of afstudeeropdrachten

 • Gemeenteraad

  Informatie over de gemeenteraad, samenstelling, taken, vergaderingen, mogelijkheden voor inspraak, raadsgriffie

 • Bekendmakingen en regelgeving

  Bekendmakingen van de gemeente, wetten en regels, beleidsnotities

 • Onderscheidingen

  Koninklijke onderscheiding (lintje), erepenning, jeugdlintje

 • Klacht en bezwaar

  Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente

 • Aanbestedingen en inkoop

  Inkoop en aanbesteding, register lokale ondernemingen

 • Organisatie

  Financiële stukken en uitgangspunten van Peel en Maas

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie voert jaarlijks onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

 • Archiefdienst

  Geschiedenis Peel en Maas, archiefcollecties inzien, archiefonderzoek

 • Nieuws

  Actueel nieuws