Overzicht bestuur en organisatie

 • College burgemeester en wethouders

  Het dagelijks bestuur van de gemeente, besluitenlijsten, coalitieakkoord, contact met het college

 • Gemeenteraad Peel en Maas

  Informatie over de gemeenteraad, samenstelling, taken, vergaderingen, mogelijkheden voor inspraak, griffie.

 • Werken bij de gemeente

  Vacatures en stage- of afstudeeropdrachten

 • Bekendmakingen en regelgeving

  Bekendmakingen van de gemeente, wetten en regels, beleidsnotities

 • Organisatie

  Financiële stukken en uitgangspunten van Peel en Maas

 • Onderscheidingen

  Koninklijke onderscheiding (lintje), erepenning, jeugdlintje

 • Klacht en bezwaar

  Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente

 • Aanbestedingen en inkoop

  Inkoop en aanbesteding, register lokale ondernemingen

 • Rekenkamer

  De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur.

 • Blog raadsnieuws

  Nieuws, opinie en achtergronden raadsvergaderingen Peel en Maas

 • Verkiezingen

  Tweede Kamerverkiezing 2023

 • Kinderraad

  De Kinderraad kan advies geven aan de gemeenteraad over zaken die jongeren aangaan. Of plannen bedenken die voor jongeren van belang zijn.