Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Klacht en bezwaar

  • Bezwaar maken

    Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

  • Klacht indienen

    Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

  • Samen in gesprek

    Bezwaar of klacht, eerst samen in gesprek