Klacht indienen

Bent u ontevreden hoe een medewerker van de gemeente zich tegenover u of een ander heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen. Het geeft ons de kans uw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Last van illegale dump van afval, een verstopte riolering of losse stoeptegel? Maak dan een melding.

Klacht indienen

 • U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de klachtencoördinator van Peel en Maas, telefoonnummer 077 306 6666.
 • U kunt ook online een klacht indienen.

Klacht indienen

Waarover kunt u een klacht indienen?

 • Het door u ervaren onheus bejegenen door een ambtenaar of bestuurder
 • Het uitblijven van een beslissing of antwoord op uw verzoek
 • Het niet nakomen van toezeggingen
 • Het ontvangen van onjuiste of onvolledige informatie

Waarover kunt u geen klacht indienen?

 • Een gedraging of handeling waartegen een bezwaar of beroep mogelijkheid open stond
 • Algemeen gemeentelijk beleid
 • Het handelen van bestuurders of ambtenaren van andere gemeenten of overheidsinstanties

Heeft u een klacht over discriminatie dan kunt u deze indienen bij de Anti Discriminatie Voorziening Limburg.

Ik ben niet tevreden over de klachtbehandeling. Wat nu?

Tegen het schriftelijk eindoordeel van de klacht kunt u geen bezwaar of beroep instellen.

 • Als u ontevreden bent over de klachtafhandeling door het gemeentebestuur, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Nationale Ombudsman in Den Haag.
 • Klachtafhandeling van schuldhulpsanering wordt uitgevoerd door de gemeente. Maak hiervoor gebruik van het formulier  klacht indienen. (Vanaf 1 januari 2017 wordt de klachtafhandeling van schuldhulpverlening uitgevoerd door de gemeente,  niet meer door de NVVK (Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet).

Als u een klacht heeft ingediend bij de Stichting Nationale Ombudsman dan is het niet meer mogelijk dezelfde  klacht in te dienen bij de Commissie Kwaliteitszorg van de NVVK. Omgekeerd is dit wel mogelijk.