Klacht indienen

Bent u ontevreden hoe een medewerker van de gemeente zich tegenover u of een ander heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen. Het geeft ons de kans uw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren.

U kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van Peel en Maas tijdens kantooruren via het Klant Contact centrum van de gemeente Peel en Maas, telefoonnummer 077-306 66 66.

U kunt ook online een klacht indienen.

Klacht indienen

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • Het door u ervaren onheus bejegenen door een ambtenaar of bestuurder
  • Het uitblijven van een beslissing of antwoord op uw verzoek
  • Het niet nakomen van toezeggingen
  • Het ontvangen van onjuiste of onvolledige informatie

Waarover kunt u geen klacht indienen?

  • Een gedraging of handeling waartegen een bezwaar of beroepmogelijkheid open stond
  • Algemeen gemeentelijk beleid
  • Het handelen van bestuurders of ambtenaren van andere gemeenten of overheidsinstanties

Heeft u een klacht over discriminatie dan kunt u deze indienen bij de Anti Discriminatie Voorziening Limburg of via het lokale meldpunt voor de gemeente Peel en Maas: Wegwijzer Vorkmeer, Huis van de Gemeente, Wilhelminastraat 1, Panningen.

Ik ben niet tevreden over de klachtbehandeling. Wat nu?

Tegen het schriftelijk eindoordeel van de klacht kunt u geen bezwaar of beroep instellen.

  • Als u ontevreden bent over de klachtafhandeling door het gemeentebestuur, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Nationale Ombudsman in Den Haag.
  • Als uw klacht over de dienstverlening van schuldhulpverlening gaat en de gemeente heeft uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Nationale Ombudsman óf bij de Commissie Kwaliteitszorg van de NVVK (Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet), Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, Postbus 221, 3500 AE Utrecht.

Als u een klacht heeft ingediend bij de Stichting Nationale Ombudsman dan is het niet meer mogelijk dezelfde  klacht in te dienen bij de Commissie Kwaliteitszorg van de NVVK. Omgekeerd is dit wel mogelijk.