Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Melding openbare ruimte

In gemeente Peel en Maas is het prettig wonen, werken en verblijven. Toch kan het voorkomen, dat er iets in uw buurt of wijk gebeurt, waardoor uw ervaring minder plezierig wordt. Bijvoorbeeld kapotte speeltoestellen, losliggende trottoirtegels, snoeien van gemeentelijk groen, een te hoge verkeersdrempel, overlast, hangjongeren, een gat in asfalt.

Meldingen

  • Melding afval  (chemisch afval, glasbak, grijze container, grof afval, niet opgehaald afval, zwerfafval, illegale stort)
  • Melding dode dieren
  • Melding groenvoorziening (bloembak, gras, onkruid, overhangend groen, bomen, bossen, beplanting, begraafplaats Heiderust, begraafplaats Oud-Parochiekerk Panningen)
  • Melding milieu (bodemverontreiniging, stankoverlast, geluidsoverlast, watervervuiling)
  • Melding dieren, ongedierte en dierplagen (eikenprocessierups, luizen, ratten en muizen, bijen, vleermuizen)
  • Melding riool en water (storing gemaal, wateroverlast, verzakking, putdeksel, kolken, sloot, vijver)
  • Melding speelvoorzieningen (speeltoestel, speelterrein, skatebaan) 
  • Melding straatmeubels (paal, bank, vlaggemast, picknickset, schuilhut, prullenbak, aanplakbord, monument)
  • Melding kapotte straatverlichting
  • Melding verkeer (stoeptegel, straatnaambord, fietsenrek, bewegwijzering, verkeersbord, wegafzetting, parkeren, onduidelijke onveilige situatie, bushok (neem contact op met Veolia), verkeerslicht (neem contact op met de Provincie), gladheidbestrijding, wegmarkering, voetpad, fietspad, rijbaan, plein)