Mediation

Overal komen conflicten voor. Die conflicten ontstaan nu eenmaal omdat mensen verschillende opvattingen, achtergronden, persoonlijkheden, wensen en verwachtingen hebben.

  • Zit u met een ruzie waar u niet meer uit komt?
  • Hebt u een conflict dat uit de hand dreigt te lopen?
  • Kost een onenigheid u veel te veel energie?

Misschien kan mediation een oplossing bieden. Mediation is het door partijen zelf oplossen van een conflict, op basis van wederzijdse belangen en met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator).

Voordelen van mediation

1. Van kortere duur en vaak minder kostbaar

Bestuursrechtelijke trajecten duren vaak lang, zeker als er ook nog een proces bij een rechter doorlopen moet worden. Een gemiddeld mediationtraject is van (veel) kortere duur. Dit levert ook een stuk minder stress op. Mediation kost vaak minder dan wanneer iedere partij zich door een advocaat of adviseur laat bijstaan. Bij mediation ligt het uurtarief vaak lager en deelt u de kosten met de ander.

De gemeente Peel en Maas heeft een mediator in dienst, die kosteloos kan worden ingezet.

2. Oplossing in eigen hand

Tijdens de mediation zoekt u samen met de ander naar een gepaste oplossing voor uw conflict. Geen derde die u iets oplegt of beslist hoe het verder gaat. U beslist samen wat het beste voor u werkt en daarom hebben de oplossingen meer draagvlak van beide kanten. Omdat u er beiden achter staan is de kans op een goede afloop zeer aannemelijk.

3. Toekomstgericht

De oplossing houdt u in eigen hand, heeft meer draagvlak en de communicatie wordt weer (beetje bij beetje) hersteld of verbeterd. Hoe u in de toekomst met elkaar om kunt of moet gaan staat tijdens de mediation centraal.

4. Informeel

Mediation heeft een informeel karakter. U zit samen aan tafel, in een voor u veilige omgeving, zonder ingewikkelde juridische procedures. Creativiteit wordt gestimuleerd en zo ontstaan (soms niet voor de hand liggende) oplossingen.

Wat doet een mediator?

De mediator begeleidt het proces, is onafhankelijk, oordeelt niet en geeft geen adviezen. Wel zorgt de mediator ervoor dat de communicatie tussen partijen goed verloopt en begeleidt bij onderhandelingen. De mediator staat tussen partijen en niet daarboven.

Hoe ziet een mediation traject eruit?

Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Mediation vormt een veilige setting waarbinnen partijen vrijuit kunnen praten. Daarom spreken partijen met elkaar af dat ze vertrouwelijk omgaan met wat er aan de mediationtafel besproken wordt.

Tijdens een eerste gesprek is het gebruikelijk om over deze onderwerpen samen werkafspraken te maken. Deze worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Tijdens één of meerdere vervolggesprekken wordt besproken wat er aan de hand is. Eerst helpt de mediator bij het zoeken naar de belangen van de betrokkenen. Vervolgens kunnen partijen samen op basis van die belangen zoeken naar een oplossing. De mediator ondersteunt hen daarbij.

Meer weten?

E-mail met uw eigen contactpersoon bij de gemeente. Heeft u die niet? Of heeft u een algemene vraag over mediation? Stuur dan een e-mail naar Sylvie.Teluij@peelenmaas.nl of neem telefonisch contact op via 077 306 6666.