Bezwaar maken

Tegen sommige besluiten van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven. U moet binnen 6 weken bezwaar maken. In het besluit dat u heeft ontvangen, staat bij welk bestuursorgaan u dit kunt doen.

U kunt online met uw DigiD bezwaar maken.

Bezwaar maken

Schriftelijk bezwaar maken

Wat moet er in de brief staan?

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt of een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening

Adres

Gemeente Peel en Maas
t.a.v. de Secretaris Commissie Bezwaarschriften
Postbus 7088
5980 AB Panningen

Termijn

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. De gemeente mag die periode 1 keer verlengen. Als een commissie naar uw bezwaarschrift moet kijken, hebben zij daar 12 weken de tijd voor.

In de gemeente Peel en Maas adviseert een vaste hoor- en adviescommissie over de bezwaarschriften.

De samenstelling van de commissie is:

 • de heer mr. C.W.C.A. Bruggeman, voorzitter
 • mevrouw mr. C. van den Heuvel
 • de heer mr. Drs. L.M. Koenraad
 • de heer mr. T.J. Poppema
 • mevrouw mr. A.M. Diependaal
 • mevrouw mr. N.J.M. Tielen

De commissie komt driemaal per maand bij elkaar. In één vergadering worden maximaal 4 hoorzittingen gehouden. De commissie werkt volgens de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening commissie bezwaarschriften.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter geeft dan een oordeel over uw situatie.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Ga naar de website van BsGW als u bezwaar wilt maken tegen de gemeentelijke belastingen.