Gemeente Peel en Maas

Werken bij de gemeente 

Wij zijn jong, ambitieus en vernieuwend. We koesteren de kleinschaligheid en de menselijke maat die past bij een plattelandsgemeente. Die sfeer van ambitie, vernieuwing maar ook nuchterheid vind je terug in onze organisatie. Openheid, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn kenmerkend voor ons. Het Huis van de Gemeente is een werkomgeving die dit letterlijk mogelijk maakt.

Ontmoeting:  Zonder ontmoeting is er geen samenwerking.
Nuchter: Twee benen op de grond en soms een tikje eigenwijs.
Het goede leven: Onze inwoners en ondernemers maken het Goede Leven in Peel en Maas. Zelfsturing ten top!
Leren van elkaar: Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Wij durven te pionieren en zoeken graag de grens op.

Vacatures

Coördinator cluster Zorg en Ondersteuning

Je bent coördinator van een cluster van 19 collega’s en met drie andere coördinatoren (voor de clusters Jeugd en Onderwijs en Werk en Inkomen) ondersteun je de teammanager van het team Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg.

Je hebt de dagelijkse leiding over het cluster en voert met elke medewerker regelmatig een goed gesprek. Je bent het inhoudelijke klankbord voor de medewerkers en let erop dat de werkzaamheden goed, efficiënt en volgens onze visie  worden uitgevoerd. Je bent daarin het boegbeeld voor een integrale aanpak van de casuïstiek, waarbij je de hulp van onze gedragsdeskundige kunt inschakelen.
Daarnaast denk je mee over beleidsontwikkeling en adviseert over de uitvoering hiervan in de praktijk. Je hebt visie en brengt deze samen met jouw cluster tot uitvoering.