Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente 

Wij zijn jong, ambitieus en vernieuwend. We koesteren de kleinschaligheid en de menselijke maat die past bij een plattelandsgemeente. Die sfeer van ambitie, vernieuwing maar ook nuchterheid vind je terug in onze organisatie. Openheid, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn kenmerkend voor ons. Het Huis van de Gemeente is een werkomgeving die dit letterlijk mogelijk maakt.

Ontmoeting:  Zonder ontmoeting is er geen samenwerking.
Nuchter: Twee benen op de grond en soms een tikje eigenwijs.
Het goede leven: Onze inwoners en ondernemers maken het Goede Leven in Peel en Maas. Zelfsturing ten top!
Leren van elkaar: Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Wij durven te pionieren en zoeken graag de grens op.

Vacatures

Medewerker Wijkbeheer A

Vanuit jouw vaktechnische kennis voer je onderhoud uit aan onder andere wegen, afwateringen, landschappen, plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen en begraafplaatsen. Je realiseert de aanleg van nieuwe plantsoenen en speelvoorzieningen volgens plan. En daarnaast kan het zijn dat je werkzaamheden voor de storings- of calamiteitendienst en de gladheidbestrijding uitvoert.

De medewerkers van de Buitendienst zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte, het onderhouden van de gemeentelijke gebouwen en het inzamelen van het huishoudelijk afval. Zij zijn een soort van interne aannemer die opdrachten uitvoert zoals die met andere teams worden afgesproken.