Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente 

Wij zijn jong, ambitieus en vernieuwend. We koesteren de kleinschaligheid en de menselijke maat die past bij een plattelandsgemeente. Die sfeer van ambitie, vernieuwing maar ook nuchterheid vind je terug in onze organisatie. Openheid, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn kenmerkend voor ons. Het Huis van de Gemeente is een werkomgeving die dit letterlijk mogelijk maakt.

Ontmoeting:  Zonder ontmoeting is er geen samenwerking.
Nuchter: Twee benen op de grond en soms een tikje eigenwijs.
Het goede leven: Onze inwoners en ondernemers maken het Goede Leven in Peel en Maas. Zelfsturing ten top!
Leren van elkaar: Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Wij durven te pionieren en zoeken graag de grens op.

Vacatures

Medewerker fysieke omgeving

Als medewerker fysieke omgeving initieer en ontwikkel je beleid op een van de specialistische deelterreinen van het team. Je brengt je milieuspecialisme(n) in en bent adviseur in, met name agrarische vergunningentrajecten. Denk hierbij aan thema’s als luchtkwaliteit, stikstof, geur en geluid. Daarnaast ben je ook uitstekend in staat een milieuvergunningprocedure zelfstandig af te handelen. Je streeft hierbij naar het realiseren van zoveel als mogelijk doelregels.


 Afstudeeropdracht: onderzoek HR-gesprekscyclus

In Peel en Maas werken we met een gesprekscyclus die bestaat uit het Individueel Werkplan (IWP), het voortgangsgesprek en het beoordelingsgesprek. Deze gesprekscyclus is in 2015 volledig gedigitaliseerd. We maken gebruik van de competenties van HR21. We werken al een flink aantal jaren met deze gesprekscyclus daarom is het tijd om te onderzoeken of deze vorm aan vernieuwing toe is.

Daarom hebben wij de volgende uitdagende afstudeeropdracht in de aanbieding: Evalueer de huidige HR-gesprekscyclus en betrek daarbij de directie, het managementteam, de ondernemingsraad en de medewerkers. Vervolgens onderzoek je de mogelijkheden voor passende HR-instrumenten om de gesprekscyclus te optimaliseren. Je sluit je onderzoek af met aanbevelingen die passen bij Peel en Maas.Publiekshal en werkplekken in het Huis van de Gemeente