Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijke orgaan ter ondersteuning van de gemeenteraad. Zij onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk bestuur en beleid.

Op basis van onderzoek geeft de rekenkamer aanbevelingen voor verbeteringen. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderzoeken zij doet. Inbreng door inwoners wordt erg op prijs gesteld. Vanuit deze inbreng kan gerichter onderzoek worden gedaan naar verbeteringen van het gemeentelijk bestuur en beleid.

Wat doet de rekenkamer

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

We willen allemaal dat het geld van onze gemeente goed wordt besteed. Worden de gestelde doelen behaald? Handelt de gemeente volgens de regels? zijn de uitgaven niet te hoog? Om dit te onderzoeken heeft elke gemeente een rekenkamer.

Hoewel de naam rekenkamer misschien doet vermoeden dat ze vooral rekent, kijkt de rekenkamer veel breder. Ze onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid.

Zo vormt de rekenkamer een soort hulptroep van de raad. Met haar onderzoek voedt de rekenkamer de raad met extra kennis. Daardoor kan de raad haar kaderstellende- en controlerende rol beter vervullen. Het onderzoek van de rekenkamer houdt een spiegel voor over gevoerd beleid. En biedt kansen en aanbevelingen om beleid en uitvoering naar een hoger niveau te tillen.

Hoe bepaalt de rekenkamer wat ze onderzoekt? Wat de rekenkamer precies onderzoekt, dat bepaalt ze zelf. Haar onafhankelijkheid is haar hoogste goed en is wettelijk vastgelegd.

Maar de rekenkamer kijkt wat er speelt en legt haar oor te luister bij de raad. bijvoorbeeld door te overleggen met fracties, een klankbordgroep, het presidium of een andere afvaardiging van de raad.

Welke onderwerpen zijn actueel en mogelijk interessant om te onderzoeken? De raad kan een rekenkamer ook vragen onderzoek te doen. De zogenaamde verzoekonderzoeken. Hoeveel onderzoeken de rekenkamer kan doen en hoe groot die onderzoeken zijn, hangt samen met het budget en de ambities van de raad met de rekenkamer. De gemeenteraad stelt dat budget beschikbaar.

Waarom is de rekenkamer zo belangrijk voor ons openbaar bestuur? In veel gemeenten staat de rol van volksvertegenwoordigers onder druk. Er zijn veel complexe dossiers en er is relatief weinig tijd beschikbaar.

Raadsleden ervaren de rapporten van de rekenkamer als een belangrijke ondersteuning in hun werkzaamheden. Om onderwerpen echt goed uit te diepen, daardoor het inzicht te vergroten, de controlerende rol te versterken en om betere kaders te stellen voor beleid.

Weten wat de rekenkamer in jouw gemeente doet? Neem eens een kijkje op de website van jouw rekenkamer.

Leden rekenkamer

De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden (1 voorzitter en 2 leden) en wordt vanuit de griffie ondersteunt door de secretaris.

Contact

Heeft u ideeën over een onderwerp dat onderzocht kan worden, neem dan contact op met de rekenkamer. Stuur een e-mail  naar rekenkamer@peelenmaas.nl of neem telefonisch contact op via 077 306 6666.