Verkiezingen

 • Volmacht, iemand anders laten stemmen

  Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.

 • Ondersteuningsverklaring politieke partij

  Partijen of groeperingen die mee willen doen aan verkiezingen hebben soms ondersteuningsverklaringen nodig.

 • Kandidaatstelling

  Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau (de Kiesraad).

 • Stemmen vanuit het buitenland

  Een Nederlandse kiezer die op de dag van de verkiezing tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan toch deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing.

 • Uitslag verkiezingen

  Uitslagen van de verkiezingen

 • Stemmen

  Door te stemmen bepaalt u mee wat er de komende jaren in de Tweede Kamer gebeurt.