Uitslag Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023

Op deze pagina worden de uitslagen van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen bekend gemaakt.

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2023
Lijst Partij Aantal stemmen Percentage Zetels
1 CDA 3.155 15,25  
2 Forum voor Democratie 494 2,39  
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 2.046 9,89  
4 VVD 1.900 9,18  
5 SP (Socialistische Partij) 910 4,40  
6 GROENLINKS 1.086 5,25  
7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 876 4,23  
8 D66 1.133 5,48  
9 LOKAAL-LIMBURG 479 2,32  
10 Partij voor de Dieren 451 2,18  
11 50PLUS 324 1,57  
12 ChristenUnie 134 0,65  
13 BBB 6.290 30,41  
14 Limburgse Senioren Partij (LSP) 158 0,76  
15 Belang van Nederland (BVNL) 185 0,89  
16 AWP voor Water, Klimaat en Natuur 103 0,50  
17 JA21 904 4,37  
18 Omzien! 59 0,29  
         
  Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 20.687 100,00  
  Aantal blanco stemmen 97 0,47  
  Aantal geldige stemmen 20.784    
  Aantal ongeldige stemmen 62 0,30  
  Aantal kiezers 20.846    
  Aantal opgeroepen kiezers 35.172    
  Opkomstpercentage 59,27%    

Processen verbaal per kandidaat per stembureau

Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen 2023
Lijst Partij Aantal stemmen Percentage Zetels
1 Waterbelang Parkstad 128 0,65  
2 Water Natuurlijk 2.022 10,24  
3 Waterbelang Westelijke Mijnstreek 24 0,12  
4 Waterbelang Midden-Limburg 502 2,54  
5 VVD 1.873 9,49  
6 Waterbelang Heuvelland 22 0,11  
7 Lokaal Limburg 1.923 9,74  
8 Waterbelang Venlo 497 2,52  
9 Waterbelang Land van Weert + Leudal 113 0,57  
10 Waterbelang Maastricht 18 0,09  
11 Waterbelang Venray en Maasduinen 42 0,21  
12 Waterbelang Horst-Helden-Beesel 5.624 28,49  
13 50PLUS 380 1,92  
14 Belang van Nederland (BVNL) 338 1,71  
15 Partij voor de Dieren 881 4,46  
16 Partij voor Water Veiligheid 150 0,76  
17 BoerBurgerBeweging (BBB) 4.724 23,93  
18 AWP voor water, klimaat en natuur 481 2,44  
         
  Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 19.742 100,00  
  Aantal blanco stemmen 479 2,36  
  Aantal geldige stemmen 20.221    
  Aantal ongeldige stemmen 63 0,31  
  Aantal kiezers 20.284    
  Aantal opgeroepen kiezers 37.334    
  Opkomstpercentage 54,33%    

Processen verbaal per kandidaat per stembureau

Op donderdag of vrijdag is een overzicht beschikbaar van:

  • processen-verbaal van alle stembureaus
  • opgave van het totaal aantal stemmen per kandidaat
  • document met gemeentelijke totalen.

Definitieve uitslagen donderdag 23 maart 2023

Op donderdag 23 maart stelt het centraal stembureau Maastricht de definitieve uitslag op partij- en kandidaatsniveau van de Provinciale Staten vast. Deze uitslag vindt u op de website van gemeente Maastricht.

Op donderdag 23 maart om 10.00 uur wordt de definitieve uitslag op partij- en kandidaatsniveau van de Waterschapsverkiezing vastgesteld tijdens de openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau. Deze uitslag vindt u op de website van Waterschap Limburg.

Bekijk ook: