Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

College burgemeester en wethouders

 • Openbare besluitenlijsten

  Een overzicht van de openbare besluitenlijsten.

 • Samenstelling

  Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit

 • Contact met het college

  Neem contact op met de burgemeester of de wethouders

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  Voor de periode 2018-2022 is het coalitieakkoord 'Geef de ruimte! Keuze voor ontwikkeling en groei’ vastgesteld.