Wonen en Zorg in Panningen Zuid

In onze gemeente hebben we te maken met vergrijzing. We worden steeds ouder en er wonen ook steeds meer ouderen in Peel en Maas. Hoe ouder we worden, hoe meer zorgondersteuning er nodig is. 

Tegelijkertijd hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt waardoor er minder zorgmedewerkers zijn. Dat is een uitdaging. Daarom zet De Zorggroep – onder andere - in Panningen Zuid in op innovatieve woonzorgconcepten. Het uitgangspunt hierbij is dat mensen langer zelfstandig thuis wonen.

Verhuizen wordt zoveel mogelijk voorkomen. De benodigde ondersteuning wordt in principe bij de mensen thuis georganiseerd, ook als de ondersteuningsvraag groeit. Als het toch nodig is dat mensen op een plek van De Zorggroep komen wonen, wordt ervoor gezorgd zij ook daar als thuis wonen. Dit organiseert De Zorggroep altijd samen met het netwerk van mantelzorgers, familie en vrijwilligers.

Beschermde woonomgeving

Concreet voor Panningen Zuid betekent dit dat er een beschermde woonomgeving met circa 20 woonplekken wordt gerealiseerd voor mensen die 24 uur per dag, 7 dagen in de week permanente intensieve zorg nodig hebben. Vanuit deze beschermde plek kan door een team van professionals ook zorg en ondersteuning geleverd worden in de nieuwe buurt en de omliggende buurten. Altijd in gelijkwaardige samenwerking met bijvoorbeeld familie.

Ook de buren en andere mensen in de buurt kunnen elkaar helpen. Panningen Zuid wordt dus zeker geen buurt waar alleen maar ouderen komen wonen. Juist de mix van jong en oud maakt dat het een vitale buurt wordt waar mensen naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen.