Uitkomsten vragenlijst 2022

Om een goed beeld te krijgen van het samenleven in de omliggende buurten en van hun bewoners is begin 2022 een schriftelijke vragenlijst gehouden. En er zijn ruim twintig keukentafelgesprekken gevoerd. Een keukentafelgesprek is een persoonlijk gesprek bij een inwoner thuis. We hebben onderzoek gedaan, gepraat en geluisterd naar wat mensen te zeggen hebben.

Samenvatting

Deelnemers

181 personen hebben de vragenlijst ingevuld. Dank daarvoor. Van de mensen die reageerden waren de meesten tussen de  56-75 jaar oud. Dat zijn vooral stellen zonder thuiswonende kinderen.

Woonsituatie

85% van de mensen die gereageerd hebben, woont in een eengezinswoning. 68% is koper, 32% huurder. Bijna de helft woont al meer dan 20 jaar in de woning.

De mensen die meededen met de vragenlijst geven hun woning een dikke ‘8’ als rapportcijfer. Ze zijn positief over hoe rustig zij wonen. Het belangrijkste aandachtspunt is de noodzaak van onderhoud en/ of energiebesparende maatregelen.

De woonomgeving en de buurt krijgen een 7,6 als cijfer. De mensen zijn positief over de rustige buurt/straat en dat ze dicht bij het centrum en de voorzieningen wonen. Het belangrijkste negatieve aspect is dat de verkeerssituatie als onveilig wordt ervaren.

Verhuisplannen en verhuiswensen

57% van de mensen die gereageerd hebben, heeft geen verhuisplannen en 43% wel. Wanneer dat moet gebeuren is heel wisselend. Als ze willen verhuizen, dan is dat veelal omdat de woning niet ‘levensloopbestendig’ is. Er gaat vooral veel interesse uit naar seniorenwoningen met tuin, appartementen met lift of vrijstaande woningen. Er is minder belangstelling voor twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen en appartementen zonder lift. Dat is wel logisch, omdat deze woningen er al veel zijn in deze buurt.

Bij een verhuizing willen meer mensen naar een huurwoning dan naar een koopwoning. Een  meerderheid (60%) van de mensen wil in de omgeving Panningen Zuid blijven wonen. Voor 40% is een woning ergens anders ook een optie.

Op de vraag wat de belangrijkste zaken zijn om de komende jaren in de nieuwe woonbuurt Panningen Zuid aan te pakken zijn het meest genoemd:

  • Groene omgeving (zowel onderhoud als uitbreiding).
  • Verkeersveiligheid.
  • Aanbod van levensloopbestendige woningen.

Contacten in de buurt

68% heeft voldoende sociale contacten met buren en andere buurtbewoners, 21% heeft geen of weinig sociale contacten en vindt dat niet erg. 11% heeft geen/weinig sociale contacten en vindt dat juist jammer. Gezinnen hebben het meeste sociale contacten, alleenwonenden de minste.

Nog enkele uitkomsten uit de vragenlijst:

  • 33% van de respondenten is actief als vrijwilliger
  • 27% geeft aan zich meer direct te willen inzetten voor bewoners in de buurt
  • 38% wil graag meedenken over Panningen Zuid.