Meer tijd nodig voor uitgewerkt ontwerp

Een jaar geleden hebben wij de 1e schets voor het nieuwbouwdeel van Panningen Zuid aan u laten zien. We zijn op dit moment nog niet zo ver dat we een uitgewerkt ontwerp kunnen delen of een nieuwe bijeenkomst kunnen organiseren.

Aan de ene kant komt dat, omdat het ontwerpen ingewikkeld is en tijd kost. We maken een woonbuurt in combinatie met een nieuw zorgconcept. Aan de andere kant hebben we te maken met 3 organisaties, Gemeente Peel en Maas, Wonen Limburg en De Zorggroep. Elke organisatie kent een eigen besluitvormingstraject en werkwijze. In de komende periode nemen we een aantal besluiten die ons meer zicht geven op een realistische planning. Dan informeren wij u wanneer u iets van ons mag verwachten.

Herijking intentieovereenkomst

Gemeente, Wonen Limburg en De Zorggroep hebben onlangs de intentieovereenkomst uit 2021 herijkt en opnieuw ondertekend. De uitgangspunten voor de nieuwe woonbuurt zijn hierin hetzelfde gebleven. De afspraken over de wijze van samenwerking zijn, met de ervaringen die de afgelopen maanden zijn opgedaan, aangescherpt.

Verbinding met Piuspark

Om de aansluiting met het ontwerp van het nieuwe Piuspark goed te kunnen maken, is er afstemming met het projectteam van Piuspark. Die afstemming zorgt voor een natuurlijke overgang in het ontwerp op de plekken waar Panningen Zuid raakt aan Piuspark. Maar ook dat ‘de look and feel’ van Piuspark als uitgangspunt wordt gehanteerd in Panningen Zuid.