Aangepaste ontwerpen

Door uw inbreng kunnen we inschatten welke elementen goed en minder goed verwerkt waren in de eerste schetsontwerpen. Of waar nog kansen liggen voor verbetering. Inmiddels is door het projectteam, het stedenbouwkundig bureau en de landschapsarchitect gekeken naar alternatieven en een meer gedetailleerde uitwerking.

De ontwerpen zijn nog niet definitief aangepast. En dat heeft te maken met een aantal afwegingen. Denk bijvoorbeeld aan de verkeersontsluitingen, bereikbaarheid, maar zeker ook betaalbaarheid en type woningen.

Hoe zorgen in deze marktomstandigheden voor betaalbare woningen? Biedt het ontwerp voldoende ruimte voor duurzame groen?
Slechts enkele vragen die we nu aan het uitwerken zijn.

Bijeenkomst na de zomervakantie

We hebben goede hoop dat wij net na de zomervakantie opnieuw een bijeenkomst kunnen organiseren om u te laten zien hoe wij denken om te gaan met uw inbreng, de vraagstukken en welke vervolgstappen we zetten.

Bent u direct omwonende?

De projectleider heeft op verzoek van een aantal direct omwonenden aangegeven dat deze groep voorafgaand aan de bijeenkomst na de zomervakantie, informeert over de aangepaste ontwerpen. U ontvangt daarvoor een aparte uitnodiging.


Kijk op de de pagina Ontwikkeling woongebied Kuukven voor de eerste schetsontwerpen (deze zijn nog niet aangepast).