Ontwikkeling woongebied Kuukven van start

De percelen waarop de nieuwe woonomgeving ontwikkeld gaat worden, zijn in eigendom van gemeente Peel en Maas en van Wonen Limburg. De woningcorporatie en gemeente werken samen in dit project.

Op de afbeelding ziet u welk gebied fase 3, 4 en 5 beslaat. We maken bewust geen verschil in de genoemde fases, omdat we het woongebied als één geheel willen ontwerpen. Op basis van dat ontwerp, de voortgang van het project en de ontwikkelingen bepalen we gaandeweg of en hoe fasering wordt aangebracht in de realisatie.

Soort woningen

In dit project hebben we speciale aandacht voor betaalbare woningen. Een betaalbare koopwoning (februari 2022) is een woning tot 250.000 euro VON (Vrij Op Naam). Als het gaat om huurwoningen, dan zien we sociale huur (tot 763,47 euro per maand, prijspeil 2022) en midden huur tot 1.000 euro per maand als ‘betaalbare huur’.

Ook al is ‘betaalbaarheid’ een aandachtspunt bij de ontwikkeling van het woongebied, er worden ook andere type woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen, zoals levensloopbestendige woningen. Juist een mooie mix van woningen en bewoners zorgen voor een leefbare woonwijk! Hoeveel woningen er precies gaan komen, dat weten we nu nog niet. Dat is onder andere afhankelijk van de keuzes die we maken. Dat het meer dan 50 woningen worden, dát is wel helder.