Verbouw praktijklokalen VMBO uitgesteld

In een gesprek met de gemeente laat Hebru weten dat zij hun verbouwplan in de huidige markt niet uit gaan voeren. “Niet alleen bouwkosten zijn fors gestegen. Dat geldt ook voor energielasten. Willen we die lasten naar een acceptabel niveau brengen? Dan vraagt dat om onevenredige investeringen”, zegt Philip Bruls. “We betreuren het dat we deze conclusie moeten trekken. Het is een geweldige locatie en een mooi karakteristiek pand. Uit de reacties merken we ook dat er veel vraag is naar de woningen.”

Verbouwplan

Het plan was om 13 luxe loftwoningen te realiseren. Deze zouden deels worden verhuurd onder de sociale huurtoeslaggrens en deels in de middenhuur tot 1.000 euro per maand.
Een studie wees in 2020 uit dat de voormalige praktijklokalen op de VMBO locatie omgebouwd kunnen worden naar woningen. De gemeente besloot het pand daarom niet te slopen, maar in de markt te zetten. Hebru Beheer BV was de partij met de beste offerte en daarmee kandidaat om het pand van de gemeente te kopen. Dat is nu van de baan.

Woningmarkt

Wethouder Wanten: “erg jammer dat het plan niet uitgevoerd wordt. Dit illustreert de spanning op de woningmarkt. Gemeente Peel en Maas heeft de ambitie om te bouwen, zeker ook voor inwoners met een smallere beurs. Om die reden sturen we bij elk project ook op woningen voor deze doelgroep. Het verdienmodel voor sociale en midden huur woningen is echter beperkt. 

Binnen de spelregels die bij de marktuitvraag zijn gehanteerd, zien we ook geen mogelijkheden om Hebru een alternatief plan uit te laten voeren. En dat betekent dat we voor dit deel van de VMBO locatie op zoek moeten naar een nieuwe bouwpartner. Gelukkig verlopen de andere plannen op het voormalige VMBO terrein voorspoedig.”

Woonzorgcomplex Het Poelsplein is succesvol in bedrijf en HVG Real Estate levert in juli de patio- en rijwoningen op. Ook Wonen Limburg verwacht in 2023 met de bouw van de appartementen in het project te starten. En er vinden goede gesprekken plaats over een maatschappelijk initiatief voor de tuinderskas.