VMBO locatie Panningen

De VMBO-locatie ligt tegen het winkelhart van Panningen aan. Met veel voorzieningen in de buurt. Deze voormalige schoollocatie wordt de komende jaren omgevormd tot een woongebied.

  • Het hoofdgebouw van de voormalige LTS is verkocht en daar wordt het woon-zorgcomplex ‘Het Poelsplein’ gevestigd. Het woon-zorgcomplex wordt een plek waar minimaal 24 dementerende inwoners met hun partners terecht kunnen.
  • Het is de bedoeling dat de praktijklokalen worden verbouwd tot woningen en beeldbepalend groen behouden blijft.
  • Op het overige deel van het terrein wordt ingezet op de bouw van minimaal 36 nieuwe betaalbare levensloopbestendige (huur)woningen en (huur)appartementen in een groene omgeving waar ontmoeten en samen leven centraal staan.

Locatie

De VMBO locatie ligt tussen de Raadhuisstraat, Nijverheidsstraat, Dr Poelsplein en de Ariënsstraat.

Luchtfoto voormalige VMBO locatie met daarop aangegeven het toekomstig woongebied.
Luchtfoto voormalige VMBO locatie met daarop aangegeven het toekomstig woongebied.

Planning

  • 2024 Realisatie woningen en ontwerpen van de openbare ruimte
  • 2025 Inrichting van de openbare ruimte

Contactpersoon

Projectleider is Eefke Buskes, bereikbaar via e-mailadres Eefke.Buskes@peelenmaas.nl. of telefonisch via 077 306 6666.

Nieuws

Het laatste nieuws over dit project: