Sloopwerkzaamheden

In september 2020 wordt gestart met de sloopwerkzaamheden. Alles wat in de nieuwe situatie niet meer nodig is, wordt gesloopt en verwijderd.

De hoofdgebouwen (zorg), de voomaligepraktijklokalen, de tuinderkas en enkele beeldbepalende volwassen bomen blijven staan. De rest van de bebouwing, bestrating en beplanting gaat weg.

Deze sloopwerkzaamheden worden op dit moment voorbereid. Na de start in september nemen ze maximaal 6 weken in beslag. Bij de voorbereidingen hebben we vanzelfsprekend aandacht voor het zoveel mogelijk beperken van de overlast.