Eerste partners VMBO locatie

Een aantal van onze partners die met de gemeente deze herontwikkeling vorm gaan geven is al bekend.

Woonzorgcomplex Het Poelsplein

Het hoofdgebouw van de voormalige LTS is door de gemeente verkocht en daar wordt het woon-zorgcomplex ‘Het Poelsplein’ gevestigd. Het woon-zorgcomplex wordt een plek waar uiteindelijk 30 zorgappartementen worden gerealiseerd. Hierin kunnen dementerenden al dan niet met hun partners terecht.

Wonen Limburg

Met de woningbouwcorporatie Wonen Limburg koersen we op de realisatie van de appartementen. Er kunnen circa 22 appartementen gerealiseerd worden in de ‘blokken’ zoals die nu in het ontwerp zijn opgenomen. Het gaat hierbij om sociale huurappartementen. Heeft u

Overige partners

Voor het realiseren van de woningen in het bestaande gebouw (praktijklokalen) en voor de realisatie van nieuwbouwwoningen zoeken we nog partners. De manier waarop we dit in de markt zetten, werken we op dit moment nog uit. In de loop van 2021 wordt dit duidelijk. We sturen hierbij nadrukkelijk op een goede mix van koop en huur voor de totale locatie.

Tuinderskas

Voor de tuinderskas zoeken we nog initiatiefnemers met het goede maatschappelijke initiatief die deze plek van de gemeente wil huren. Lees hiervoor de spelregels en voorwaarden.