Gemeente zoekt bouwpartners

De gemeente zoekt bouwpartners die aan de slag gaan met het realiseren van woningen op de VMBO locatie in Panningen.

Partijen kunnen zich melden voor 1, 2 of alle 3 de onderdelen. Per onderdeel wordt gekeken naar het beste plan. Geïnteresseerden hebben tot 1 oktober 2021 de tijd om een offerte uit te brengen.

Drie onderdelen

In de eerste 2 onderdelen is er ruimte voor het realiseren van een achttal patiowoningen en de bouw van rijwoningen. Hierbij gaat het om nieuwbouw. Het 3e onderdeel waar partijen op kunnen reageren is de aankoop van de voormalige praktijklokalen en het transformeren hiervan naar minimaal 6 woningen.

Aan de slag

Het ontwerp voor een nieuwe invulling van de voormalige VMBO locatie is samen met omwonenden en potentiële bewoners gemaakt. Inmiddels stelde de gemeenteraad ook het bestemmingsplan vast voor het gebied. Als hiertegen geen beroep wordt ingesteld, dan is het bestemmingsplan in september onherroepelijk. In het najaar wordt dan gestart met bouwrijpwerkzaamheden, als voorbereiding op de bouw van de woningen.

Een aantal partners is al voor- of achter de schermen aan de slag met onderdelen van de VMBO locatie. De voormalige hoofdgebouwen van de school worden door de initiatiefnemers verbouwd tot een woonzorgcomplex dat dit najaar de eerste nieuwe bewoners ontvangt. De woningcorporatie Wonen Limburg bereidt zich voor op de bouw van appartementen in de sociale huur. De gemeente zoekt echter nog meer partners voor het realiseren van de overige woningen op de locatie. Daarom vragen wij aan geïnteresseerde partijen een offerte uit te brengen.

Kwaliteit

De offertes worden voornamelijk beoordeeld op kwaliteiten zoals betaalbaarheid en duurzaamheid. Ook de maatschappelijke betrokkenheid en bereidheid tot samenwerken met de andere partners speelt een rol bij het maken van een keuze voor ‘het beste plan’. De prijs voor de bouwgrond waarop de rij- en patiowoningen gebouwd kunnen worden ligt vast. Bij het beoordelen van de plannen voor de praktijklokalen speelt het bod voor de aankoop van het gebouw wel een rol.

Planning

Geïnteresseerden hebben tot 1 oktober 2021 de tijd om een offerte uit te brengen. Uiterlijk in november 2021 wordt bekend welke partners als winnaar uit de bus zijn gekomen.

Heeft u interesse om 1 of meer onderdelen te realiseren? Stuur dan een e-mail naar gemeente Peel en Maas en geef aan waar u interesse in heeft. U ontvangt dan van ons de informatie die u nodig heeft om ons een offerte te sturen.