Bijna 300 reacties op de schetsvoorstellen Laefplein Maasbee

Van 14 maart tot 29 maart 2024 konden geïnteresseerden van het Laefplein in Maasbree meedenken over de schetsontwerpen voor de openbare ruimte van dit gebied. Zowel tijdens een inloopavond als via de online vragenlijst.

Aan bod kwam de keuze voor de invulling van het plein met een regentuin of met organische plantenborders. Er werden vragen gesteld over de voorkeur in straatmeubilair en soorten bomen. En ideeën gevraagd voor een historische ‘knipoog’.

De resultaten van de ingevulde vragenlijsten worden op dit moment bekeken en intern besproken. Eind mei 2024 verwachten we een voorlopig ontwerp te hebben. Dit koppelen we terug aan de klankbordgroep. Rekening houdend met de zomervakantie, verwachten we het definitief ontwerp in september 2024 gereed te hebben.

Vervolgens start de voorbereiding om de raad te vragen uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. De planning is dat de raad hier begin 2025 een besluit over neemt. Als de raad positief besluit, bereiden we de uitvoering van de werkzaamheden voor. Uitvoering van de werkzaamheden start op z’n vroegst in het najaar 2025. Dit is ook afhankelijk van de voortgang van de realisatie van de woningbouwontwikkeling. Bij het maken van de planning voor de werkzaamheden houden we rekening met de werkzaamheden bij Achter de Hoven.