Wat gebeurt er op dit moment

Sinds het raadsbesluit in december 2023 wordt er volop gewerkt aan de uitvoering. Die werkzaamheden zijn niet direct zichtbaar.

Gesprekken

We voeren gesprekken met direct betrokkenen, grondeigenaren en de provincie over de uitbreiding en ontsluiting. Dit willen we zorgvuldig doen en daar hebben we tijd voor nodig.

Onderzoeken

Op dit moment worden een aantal onderzoeken voorbereid. Deze onderzoeken zijn nodig voor de formele procedure die we later doorlopen. Het gaat dan om bijvoorbeeld flora en fauna, planten en dieren, onderzoek en akoestisch, geluid, onderzoek.

De informatie uit de onderzoeken en gesprekken nemen we mee in het vervolg van het proces.