Terugblik inloopbijeenkomst 21 juni 2023

Op 21 juni 2023 is de inloopbijeenkomst bij de Vermaekerij in Maasbree geweest. Aan de hand van twee overzichtskaarten zijn we in gesprek gegaan met de aanwezigen. Ongeveer 50 bewoners, ondernemers en overige geïnteresseerden hebben hier gebruik van gemaakt.

De overzichtskaarten hebben betrekking op:

  • De uitbreidingsscenario’s noord, oost en zuid die op dit moment worden onderzocht voor de uitbreiding van het bedrijventerrein.
  • De ontsluitingsvarianten voor verkeer, die we onderzoeken, namelijk:
    • bestaande wegennet (variant 1)
    • nieuwe aantakking op de Provincialeweg N275 (zoekgebied variant 2)
    • upgrading van de Schorweg (variant 3)
    • upgrading van de Sevenumseweg/Rozendaal (variant 4)

Overzichtskaarten die zijn besproken tijdens de inloopbijeenkomst:

De opmerkingen en suggesties worden besproken in de voorbereiding voor de raadsbehandeling eind 2023. Onderdeel van deze voorbereiding is een nieuw overlegmoment op 7 september 2023 met de Omgevingsgroep.