Peel en Maas vertelt Máxima over initiatieven mentale gezondheid jeugd

Geplaatst op dinsdag 7 november 2023

Dinsdag 7 november 2023 waren wethouder Beukema en vertegenwoordigers uit gemeente Peel en Maas te gast bij Hare Majesteit Koningin Máxima. Gemeente Peel en Maas was uitgenodigd door stichting MIND Us om te vertellen over haar lokale inzet voor mentale gezondheid van jeugd in Peel en Maas.

Organisator van dit Leading Locals evenement is MIND Us, een landelijke organisatie die werkt aan een gezonde ontwikkeling van jongeren en ervoor zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us. In deze werkbijeenkomst op Paleis Noordeinde waren gemeenten uitgenodigd die voorop lopen in aandacht voor mentale gezondheid van jeugd. Zij vertelden over hun lokale aanpak en dachten mee over hoe ook andere gemeenten te inspireren om meer te doen aan preventie en aanpak van mentale gezondheid bij jongeren.

'In gesprek met Koningin Máxima heb ik benadrukt dat we vooral onze gemeenschap moeten helpen in het zorgen voor elkaar, zodat jong én oud naar elkaar omkijkt.' - Wethouder Beukema

Aandacht voor mentale gezondheid van jeugd in Peel en Maas

'In het coalitieakkoord van Peel en Maas staat dat we willen bouwen aan gezond en veilig opgroeien in onze gemeente, met aandacht voor de mentale gezondheid van jeugd. Maar onze gemeenteraad ging een stap verder en vroeg in een motie om meer en bredere preventie. Deze betrokkenheid van onze raadsleden geeft ruimte en enthousiasme om nieuwe initiatieven te ontwikkelen als het gaat om het voorkomen van mentale gezondheidsproblemen', vertelt wethouder Machteld Beukema.

Niet voor maar met jongeren

Eén van deze initiatieven is een jaarlijks onderzoek onder jongeren in de gemeente. 'We willen weten hoe het met de jongeren in onze gemeente gaat en wat we met elkaar kunnen doen om de mentale gezondheid te verbeteren,' vervolgt Beukema. 'In Peel en Maas zijn we in gesprek met jongeren, hun ouders en met vakmensen in zorg en onderwijs. Samen met jongeren verkennen we of wat we al doen (nog) past en of er andere dingen nodig zijn. We bevragen onze jongeren actief over hoe het met hen gaat, of ze veel stress of druk ervaren en waardoor dit dan komt. We betrekken onze middelbare scholen hierbij, evenals de ouders.'

Initiatieven van inwoners, voor onze jongeren

Deze zomer startte het Roger That Inspiratielab Plant-Aardig in Panningen. Hier vinden jongeren een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich creatief kunnen ontwikkelen en daarmee hun mentale veerkracht vergroten. Wethouder Beukema: 'Het Inspiratielab is een mooi initiatief vanuit onze eigen inwoners, die als vrijwilligers, samen met onderwijs, zorgpartners en ondernemers uit Peel en Maas, deze jongeren begeleiden.'

Het thema leeft ook in de verschillende dorpen in Peel en Maas. De gezamenlijke dorpsoverleggen organiseren ‘De Slag om de Jeugd’,  die op 21 november 2023 plaatsvindt in Maasbree. Wethouder Beukema vervolgt: 'Met vragen als ‘hoe ga je in gesprek met de jongeren uit je dorp’, ‘hoe geef je jongeren letterlijk en figuurlijk de ruimte?’ en ‘hoe zorg je ervoor dat jongeren mee willen doen?’ gaan inwoners uit alle kernen met elkaar in gesprek.'

Preventie is cruciaal tegen gezondheidsproblemen en eenzaamheid

Naast onderzoek en zorg en ondersteuning bij mentale problemen is er in Peel en Maas ook veel aandacht voor preventie, bijvoorbeeld door een breed cultureel en muzikaal aanbod voor jeugd in Peel en Maas. Zo organiseren scholen samen met muziekverenigingen muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen en biedt Popplaza een muzieknetwerk voor jongeren. Beukema: 'Door samen muziek te maken en beleven, maak je echt verbinding met elkaar. Dit zorgt niet alleen voor ontspanning en plezier, maar gaat ook eenzaamheid tegen.'

Foto: © Robin Utrecht | MIND Us’
Foto: © Robin Utrecht | MIND Us’
Foto: © Robin Utrecht | MIND Us’
Foto: © Robin Utrecht | MIND Us’
Foto: © Robin Utrecht | MIND Us’
Foto: © Robin Utrecht | MIND Us’