Uitvoering door bouwteam

De uitvoering van de Meijelseweg binnen de bebouwde kom voeren we versneld uit. Dit betekent dat we de werkzaamheden aan de Meijelseweg (gedeelte binnen de kom) uit voeren binnen de huidige afsluitingsperiode van het project Heldensedijk, Meijelseweg en vervanging van de brug.

We kiezen hiervoor om te voorkomen dat volgend jaar de Meijelseweg opnieuw gedeeltelijk afgesloten wordt. Door onvoorziene (weers-)omstandigheden kan het zijn dat de weg wat langer afgesloten blijft.