Reconstructie Meijelseweg binnen de kom Beringe

We hebben een onderhoudsopgave aan het riool en aan de weg. Ook kijken we naar de mogelijkheden om de fietsveiligheid te vergroten.

Werkzaamheden

 • We vernieuwen het asfalt en de voetpaden. De weg wordt iets smaller en de fietssuggestiestroken breder.
 • Waar mogelijk kijken we of er meer bomen en planten in het gebied geplaatst kunnen worden.
 • Op de Noorderbaan en Noordervaart komen komremmers, dit doen we in afstemming met de Provincie.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Eerste ontwerp: inloopmoment

  De voorbereidingen zijn gestart. Er is een inloopmoment op dinsdag 30 mei 2023 tussen 19.30 uur en 21.00 uur in de Wieksjlaag Beringe. Tijdens dit inloopmoment laten we het eerste ontwerp zien en gaan we met bewoners en geïnteresseerden in gesprek.

 • Definitief ontwerp

  Tijdens het inloopmoment zijn er vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het ontwerp. Deze opmerkingen zijn intern besproken en we hebben keuzes gemaakt. Het ontwerp is hierna definitief gemaakt.

  Bekijk deze fase Definitief ontwerp
 • Technische uitwerking

  We gaan aan de slag met de technische uitwerking. In deze periode doen we verschillende onderzoeken zoals bodem, archeologisch en explosieven. Daarnaast maken we het ontwerp gereed voor de uitvoering.

 • Uitvoering door bouwteam

  De uitvoering van de Meijelseweg binnen de bebouwde kom voeren we versneld uit.

  Bekijk deze fase Uitvoering door bouwteam
 • Start uitvoering

  De werkzaamheden starten op woensdag 10 januari 2024. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Via informatiebrieven stelt de aannemer de omgeving op de hoogte. Er geldt een omleidingsroute voor al het doorgaand verkeer.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Elektrisch laden tijdens de werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden parkeert u uw auto buiten het werkvak. U kunt dan parkeren in een andere straat of parkeerplek.
Maak gebruik van een elektrisch laadpunt in de openbare ruimte als u een elektrische auto heeft. We treffen geen extra voorzieningen voor uw woning om elektrisch te laden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Laadpalen.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Paul Wijers via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.

Meijelseweg binnen de bebouwde kom, Noorderbaan en Noordervaart.
Meijelseweg binnen de bebouwde kom, Noorderbaan en Noordervaart.