Reconstructie Meijelseweg binnen de kom Beringe

We hebben een onderhoudsopgave aan het riool en aan de weg. Ook kijken we naar de mogelijkheden om de fietsveiligheid te vergroten.

Werkzaamheden

 • We leggen een hemelwaterriool aan. Het hemelwater scheiden we hiermee van het vuilwaterriool dat er al ligt. Op deze manier gaan we verdroging van de bodem tegen.
 • We vernieuwen het asfalt en de voetpaden. De weg wordt iets smaller en de fietssuggestiestroken breder.
 • Waar mogelijk kijken we of er meer bomen en planten in het gebied geplaatst kunnen worden.
 • Op de Noorderbaan en Noordervaart komen komremmers, dit doen we in afstemming met de Provincie.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Eerste ontwerp: inloopmoment

  De voorbereidingen zijn gestart. Er is een inloopmoment op dinsdag 30 mei 2023 tussen 19.30 uur en 21.00 uur in de Wieksjlaag Beringe. Tijdens dit inloopmoment laten we het eerste ontwerp zien en gaan we met bewoners en geïnteresseerden in gesprek.

 • Definitief ontwerp

  Tijdens het inloopmoment zijn er vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het ontwerp. Deze opmerkingen zijn intern besproken en we hebben keuzes gemaakt. Het ontwerp is hierna definitief gemaakt.

  Bekijk deze fase Definitief ontwerp
 • Technische uitwerking

  We gaan aan de slag met de technische uitwerking. In deze periode doen we verschillende onderzoeken zoals bodem, archeologisch en explosieven. Daarnaast maken we het ontwerp gereed voor de uitvoering.

 • Aanbesteden

  In deze periode ziet u wellicht minder gebeuren, maar zijn we volop bezig. Er gebeurt veel op de achtergrond. We zetten het project in de markt. Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren.

  Bekijk deze fase Aanbesteden
 • Start uitvoering

  De start datum van de uitvoering is nog niet bekend. Dit wordt nader bepaalt in samenspraak met Provincie en Rijkwaterstaat.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt uw dak afkoppelen van het vuilwaterriool. Kijk voor meer informatie op de pagina Afkoppelen hemelwater.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Paul Wijers via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl.

Reconstructie Meijelseweg binnen de kom Beringe op een kaart getoond.