Woonagenda

Wonen is een belangrijk thema voor de toekomst van de dorpen. Ons streven is dat iedereen in Peel en Maas betaalbaar kan wonen. Dat is een flinke opgave en daar werken we hard aan.

In elk dorp zijn er plannen om woningen te bouwen. Op nieuwbouwlocaties, op locaties die om een andere invulling vragen en door woning- en kavelsplitsing. Of combinaties van wonen en zorg, (pre)mantelzorgwoningen en nieuwe woonvormen. De plannen die er zijn, leveren niet meteen vandaag of morgen nieuwe woningen op. Daarom moeten we met alle partijen samen de schouders eronder blijven zetten: gemeente, projectontwikkelaars, woningcorporaties, inwoners die zelf bouwen en andere initiatiefnemers. Daarbij moeten we ook keuzes maken. We kijken niet alleen naar de wensen van vandaag, maar ook naar de behoeften van ‘morgen’. Ons motto is: de juiste woning van de juiste kwaliteit op de juiste plek.

Als gemeente bouwen we zelf geen woningen, maar bieden we de mogelijkheden en geven we de randvoorwaarden aan voor bouwers om aan de slag te gaan. We gaan voor betaalbare woningen, voor huurders en voor kopers. We gaan actief in gesprek met grond- en pandeigenaren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, inwoners en andere partijen. Per kern brengen we in beeld wat de behoeften zijn en waar kansen en mogelijkheden liggen. Uiteindelijk zullen niet alle plannen de eindstreep halen. Daarom zetten we bewust in op meer plannen dan de behoefte is. En we staan altijd open voor goede plannen.

Goed wonen gaat niet alleen om huizen bouwen, maar ook om prettig wonen met elkaar, in een fijne buurt met voldoende groen en voorzieningen, waar mensen elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Samen zorgen we ervoor dat iedereen prettig kan wonen in deze mooie gemeente: beleef goed wonen in Peel en Maas.

Overzicht per kern

Woningbouwprojecten

Als gemeente bouwen we zelf geen woningen. Wel trekken we woningbouwprojecten op onze grond vlot, voor andere initiatieven zijn we afhankelijk van grond- en pandeigenaren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, inwoners en andere partijen. Om een indruk te geven een aantal voorbeelden.

Den Hoek Meijel

Den Hoek I Meijel  In het plan den Hoek komen 37 woningen in  verschillende prijsklassen. Het woningbouwgebied ligt ten zuiden van de Steegstraat en wordt  begrensd door de Kransakker, Bolakker en Hofakker. Naar verwachting worden eind 2023 de laatste woningen opgeleverd

Kapelkeshof Meijel

In kapelkeshof wordt door een projectontwikkelaar 45 woningen voor verschillende doelgroepen ontwikkeld. De verwachting is dat de laatste woningen in de 2e helft van 2023 gereed komen.

De Fontein Helden

De voormalige basisschool De Fontein aan de Jan van de Boschstraat in Helden krijgt een woonbestemming. Stichting De Fontein bouwt op praktische wijze de vroegere klaslokalen om tot appartementen. Die zijn specifiek voor de doelgroep jongeren tot 30 jaar. Deze nieuwe woonlocatie is tijdelijk. Dat wil zeggen dat de stichting over 15 jaar de locatie ombouwt tot een groenpark voor de wijk.
De eerste huurders wonen sinds het najaar van 2023 in de nieuwe Fontein. De laatste appartementen komen op een later moment beschikbaar

School Koningslust

In 2020 verhuisden de schoolkinderen in Koningslust naar hun nieuwe schoolgebouw. De voormalige basisschool geeft een mooi beeld in het dorp en is een gebouw met veel geschiedenis voor de lokale gemeenschap. De voormalige school is behouden gebleven door deze om te bouwen naar huurwoningen voor met name de ouderen van Koningslust. Een lokale is eigenaar geworden en staat aan de lat voor de ombouw en woningverhuur. In 2023 zijn de eerste zes huurders ingetrokken. Later komen  in de tweede fase nog eens zes huurwoningen beschikbaar

Rabobank Panningen

Het voormalig rabobank kantoor aan de Kennedylaan in Panningen wordt door PPO verbouwd tot 39 (sociale) huur appartementen. Daarnaast wordt een nieuw pand ontwikkeld met 19 woningen in de middenhuur.