Samenwerken binnen project Kuukven

Wonen Limburg

Wonen Limburg huisvest in Baarlo zo’n 500 gezinnen zowel in de sociale huur als de huur voor mensen die (net) buiten de sociale huur vallen - de zogenaamde middenhuur. Kuukven fase 1 en 2 is met de ontwikkelingen rond de Engelbewaarder een van de laatste grotere ontwikkelingen geweest. Wij hebben er in het verleden de markante hoevewoningen gebouwd en verkocht en verhuren aan deze kant van de Napoleonsbaan nog het appartementencomplex gelegen op de hoek van Spijkerbos, Heierhof en Kuukven.

Ook in deze nieuwe fase zijn we blij weer onderdeel uit te mogen maken van de inmiddels langdurige samenwerking met de gemeente Peel en Maas. Samen met de inwoners van Baarlo en met de gemeente zullen we kijken hoe we op deze mooie plek een woningaanbod kunnen realiseren dat ook aansluit bij de (toekomstige) vraag.

Samen met onze zusterorganisatie Wonen Limburg Accent kunnen we een mooie mix aan woningen en woningtypes realiseren. En dat gaat verder dan alleen maar sociale huur. Vanuit de woonvisie, prestatieafspraken en ons overleg met de gemeente Peel en Maas hebben we daar al best een goed zicht op. Maar we willen het graag nog met u verder bekijken.

Hoe een en ander er precies uit zal komen te zien, zo ver zijn we nog niet. Maar dat we ons best gaan doen om er een mooie en bijzondere wijk van te maken, waar tot in lengte van dagen iedereen voor een betaalbare woning in een goede woonomgeving terecht kan, dat staat wat ons betreft vast!

Werkgroep Wonen Baarlo

Verbonden aan het Dorpsoverleg is er een werkgroep actief die zich al vele jaren met de woonagenda bezig houdt. Baarlo blijkt tot 2030 een behoefte te kennen van 260 woningen. Deze werkgroep stelt (binnen haar mogelijkheden) alles in het werk om bestaande projecten en nieuwe projecten zodanig te ondersteunen dat de gemeente met passende snelheid die stappen kan zetten om tot een spoedige realisatie te komen. Goede communicatie naar alle betrokken partijen is daarbij een voorwaarde.