Raadsbesluit 31 januari 2023

Op 31 januari 2023 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het voorlopig ontwerp Kuukven Fase 3-4-5 een mooi plan is. Ondanks het financieel tekort kunnen we door met de plannen. Daarnaast stelt de gemeenteraad extra geld beschikbaar om de plannen verder af te ronden.

Definitieve besluitvorming over dit project is op een later tijdstip.