Ontwerp openbare ruimte

Ingenieursbureau Cleverland is in 2023 in opdracht van de gemeente gestart met het vertalen van het definitief stedenbouwkundigontwerp van de uitvoeringstekening voor de openbare ruimte.

Denk hierbij onder andere aan de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur zoals het rioolstelsel, de kabel- en leidingtracés, maar ook de wegen, paden, bomen en planten. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp gemaakt waarop het groen en de bestrating zijn ingevuld.

Dit bespreken we allereerst in een bijeenkomst met de directe buurtbewoners. Daarna plaatsen we de ontwerpen ook op de projectwebsite.