Acties 2024

In 2024 wordt er een hoop werk verricht. Zowel fysiek in het veld als achter de schermen. Het besluit van de gemeenteraad in februari 2024 vormt een belangrijke start voor de geplande activiteiten.

Vaststellen bestemmingsplan

Nadat het bestemmingsplan in februari 2024 door de gemeenteraad wordt vastgesteld, kunnen belanghebbenden nog 6 weken lang een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Gebeurt dit niet? Dan is het bestemmingsplan definitief en kunnen we starten met de geplande activiteiten. Wordt er wel beroep ingesteld? Dan moet er eerst een uitspraak worden gedaan door de Raad van State. Als dit gebeurt moeten we bekijken welke gevolgen dit heeft voor de planning.

Kaveluitgifte en realisatie woningen

Er kunnen volgens het bestemmingsplan maximaal 117 woningen worden gebouwd. Dat gebeurt straks op verschillende manieren.

1. Kavelverkoop zelfbouw

De gemeente geeft op zijn vroegst rond de zomer 2024, een aantal kavels uit voor zelfbouw. In een van de volgende nieuwsbrieven geven we meer informatie over: de kavels, het moment dat we starten met de uitgifte en de manier waarop. Het is op dit moment niet mogelijk om in te schrijven voor een kavel.

2. Bouw van woningen door Wonen Limburg

Wonen Limburg bouwt 46 woningen in Kuukven. Dat zijn verschillende typen woningen, waarvan in elk geval 36 in het sociale huursegment. Daar zitten ook levensloopgeschikte woningen tussen. Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning, dan is het belangrijk dat u ingeschreven staat. Dat kunt u eenvoudig regelen op de website Thuis in Limburg of loop gerust tijdens de openingstijden van de Buurtwinkel in Panningen binnen.

3. Marktpartij voor overige woningen

Voor de bouw van de overige woningen, onder andere het appartementencomplex, gaan we opzoek naar een marktpartij. Voor de zomer van 2024 worden marktpartijen uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Als duidelijk is welke partij de woningen gaat bouwen, weten we ook meer over het type woning, of het huur- danwel koopwoningen worden en wat de prijs van die woningen is. Heeft u interesse in een van deze woningen dan kunt u zicht later dit jaar bij deze partij melden.

Voorbereidend grondwerk

Na een positief besluit van de gemeenteraad worden tot en met de zomer in 2024 vooral voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld vervolgonderzoek en werkzaamheden rond archeologie.

Bouwrijp maken

Na de zomer 2024 start het bouwrijp maken van het terrein. Dat is einde van 2024 gereed. De ondergrondse infrastructuur, riool, nutstracés, en bouwwegen worden dan aangelegd. Om dat mogelijk te maken wordt op dit moment een, technisch, ontwerp gemaakt.

Plan voor groene inrichting

Onze ambitie is om een duurzame, klimaatadaptieve woonbuurt te maken die kansen biedt voor biodiversiteit. In het voorjaar van 2024 wordt het groeninrichtingsplan opgepakt dat hier betekenis aan geeft. Ook wordt dan bekeken welke functies en kwaliteiten kunnen worden toegevoegd in het groen onder de hoogspanningszone.

2025 Realisatie van de woningen

Vanaf eind 2024 kan in theorie gestart worden met de bouw van de eerste woningen. We gaan er vanuit dat 2025 in het teken van de bouw van de woningen staat. Voor de ‘start van de bouw’ moeten alle partijen die een woning gaan bouwen een vergunning aanvragen en goede afspraken maken met (onder)aannemer(s) over de precieze uitvoering en beschikbaarheid van mensen en materiaal.