Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp toch nog aangepast

In de nieuwsbrief van juli 2023 presenteerden wij het definitief stedenbouwkundig ontwerp voor het plan.

Een Stedenbouwkundig ontwerp gebruiken we onder andere om het bestemmingsplan op te stellen. Bij die werkzaamheden kwamen we erachter dat met name ‘parkeren’ onvoldoende ruimte had gekregen in het definitief ontwerp.

Op een paar plekken is een extra parkeerplaats bijgevoegd en er is ruimte gereserveerd voor een extra parkeerveld in het groen. Of dat parkeerveld er komt  is afhankelijk van het precieze aantal woningen dat in het woongebouw in het midden van het plangebied gemaakt wordt.

Definitief stedenbouwkundig ontwerp