Bouwplannen locatie De Pas dichterbij

De plannen om de locatie van voormalige basisschool De Pas in te vullen met sociale huurwoningen en ruimte voor klimaatmaatregelen, worden steeds duidelijker.

Stedenbouwkundig bureau Burobol heeft haar advies afgerond en alle uitdagingen in het gebied zijn mooi samengebracht. Omwonenden zijn daar bij betrokken en hebben waardevolle suggesties ingebracht.

Uitdagingen

Het is een mooie uitdaging om klimaatoplossingen en woningbouw te combineren. Naast het bouwen van sociale huurwoningen zijn; een leefbare buurt, elkaar ontmoeten en samen zorgen voor elkaar belangrijke onderdelen van een ontwerp. Zeker op deze markante plek in Helden.

Nu het stedenbouwkundig bureau haar advies heeft afgerond, kunnen we de volgende stap zetten en toetsen we of het plan betaalbaar is. Zowel Wonen Limburg als de gemeente Peel en Maas investeren in dit plan. Op dit moment wordt gedacht aan twintig woningen met tuin en veel groen. Er is veel aandacht voor het behouden van bestaande bomen en voor het planten van nieuwe bomen en struiken. Dit is belangrijk om hittestress in de zomermaanden tegen te gaan. Ook voor het opvangen van regenwater is voldoende groen belangrijk.