Nieuwbouw sporthal in Maasbree

Sporthal D’n Adelaer is na ruim 40 jaar aan vervanging toe. De raad heeft op 19 maart 2024 ingestemd met een voorbereidingskrediet voor onderzoek, advies, ontwerp- en aanbestedingsfase van nieuwbouw.

Onafhankelijk onderzoek geeft aan dat er nog voldoende behoefte aan binnensportcapaciteit is voor een nieuwe sporthal in Maasbree. Het onderzoek naar de definitieve locatie is ook in het krediet meegenomen. De primaire voorkeurslocatie voor de nieuwe sporthal is Dynamic in de sportieve omgeving van de Breetse Peelweg.

Planning

Na het raadsbesluit van 19 maart 2024 start het uitwerken van het plan voor de nieuwe sporthal. In de eerste fase maken we het programma van eisen voor de sportaccommodatie definitief. Dit wordt gebruikt voor het ontwerp voor de sporthal. Ook kijken we hiermee naar de situering van de sporthal op de voorgenomen locatie. Daarnaast onderzoeken we welke voorzieningen en mogelijke aanpassingen van de infrastructuur er nodig zijn. Verkeersveiligheid maakt daar onderdeel van uit.

Nadat het programma van eisen en het ontwerp definitief zijn, volgt de fase voor aanbesteding. Parallel hieraan onderzoeken we wat de benodigdheden zijn voor de sloopwerkzaamheden van de huidige sporthallen. Zodra de uitwerkingen definitief zijn, hebben we beeld bij het eindplaatje. Op basis daarvan vragen we een investeringskrediet aan de raad.

De mogelijkheden voor herinvulling van de huidige locatie van D’n Adelaer krijgt een eigen afzonderlijk traject.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Peters. Hij is bereikbaar via e-mail martijn.peters@peelenmaas.nl of telefonisch via 077 306 6666.