Wethouder Daan Janssen over Grenzeloos Meten

'Als overheid staan we voor een aantal belangrijke keuzes die moeten bijdragen aan het realiseren en/of behouden van een goede woon-, werk- en leefomgeving voor onze inwoners. Hierbij draait het niet alleen om cijfers, maar ook om de beleving van onze inwoners.

Ik ben daarom ook blij dat er - naast het meten van fijnstof - ook aandacht voor de beleving is in het project Grenzeloos Meten. Het Louis Bolk Instituut gaat namelijk onderzoeken hoe inwoners in de driehoek Veulen-Leunen-Heide hun gezondheid en leefomgeving beleven. We starten in dit kleine gebied om ervaring op te doen en stap voor stap de resultaten te analyseren. Dit wordt uitgevoerd met behulp van een  'belevingsapp'.

Het is belangrijk dat veel inwoners meedoen om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van de beleving van de inwoners. We nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen aan het onderzoek. Wat er precies van u wordt verwacht, en hoe u deel kunt nemen leest u in de nieuwsbrief.

Dit project laat zien hoe je als overheid samen met inwoners en instanties aan de slag kunt gaan om te leren en experimenteren op het gebied van luchtkwaliteit en de beleving hiervan.'

Daan Janssen
Wethouder gemeente Venray

Wethouder Daan Janssen / gemeente Venray
Wethouder Daan Janssen / gemeente Venray