Kennisuitwisseling in de regio

Het project Grenzeloos meten wisselt kennis uit met andere projecten in de regio. Bijvoorbeeld met een project in het Limburgse Ospel. In Ospel bekijken ze op welke manier je ammoniak en geurstoffen continu kunt meten op een varkensbedrijf en welke activiteiten van invloed zijn op de waarden.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar effecten van het sturen op mestgedrag en een stalsysteem waarbij mest en urine snel uit de stal verwijderd worden. Met de deelnemers in dit project wordt kennis uitgewisseld over het plaatsen van sensoren, de werking van de sensoren, het beoordelen van de meetwaarden en de relaties tussen de meetwaarden en het klimaat in de omgeving. Zo leren we van elkaars projecten.