Belevingsonderzoek Positieve Gezondheid in het landelijk gebied tussen Leunen en Veulen

Maandagavond 25 maart 2024 was de 3e bewonersavond van het belevingsonderzoek Hinder en Gezondheid.

Deelnemers aan het onderzoek meldden gedurende een aantal weken dagelijks via een webapplicatie of zij hinder ervaren vanuit de leefomgeving, bijvoorbeeld geur, geluid of verkeer, of niet. Daarnaast gaven ze aan hoe zij hun gezondheid ervaren in relatie tot de leefomgeving.

De resultaten uit de meetperiode in januari en februari 2024 laten een vergelijkbaar beeld zien met de meetperiode in september 2023: geur en geluid zijn de grootste bronnen van hinder. Dit leidt in een aantal gevallen tot fysieke klachten, maar in de meeste gevallen ervaren mensen vooral mentale klachten zoals spanningen, bezorgdheid om de gezondheid en een negatief gevoel over de eigen woonomgeving.

Opvallend is dat in ongeveer 40 procent van de meldingen wordt aangegeven dat mensen wel geur, geluid of verkeer ervaren, maar hier geen hinder aan ondervinden. Tijdens de bewonersavond bleek wederom dat de mate waarin iemand hinder ervaart uit zijn woonomgeving heel erg persoonlijk is, en dat de oplossingsrichtingen die nodig zijn dus ook per persoon kunnen verschillen. Het onderzoek is in april 2024 weer verder gegaan, met nog een 3e laatste meetronde.