Inloopavond

Met het besluit van minister Harbers in juni, komt het dijkversterkingsproject in een nieuwe fase, de planuitwerking. In deze fase worden de maatregelen stap voor stap uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over: aanpak, planning, mogelijkheden om mee te denken, herstel van de Kwistbeek en de aanleg van kwelgeulen.

Op dinsdag 29 augustus 2023 van 19.00 toto 21.00 uur organiseert Waterschap Limburg een inloopavond. U bent van harte welkom bij Unitas Wilhelminastraat 11A in Baarlo. U kunt binnenlopen op een moment dat past. Er staan informatieborden en medewerkers van onder andere waterschap en gemeenten beantwoorden uw vragen.