Helden - Flora inventarisatie het Molentje

Het Limburgs en Brabants Molentje waren voor de tweede wereldoorlog nog veengebieden waar turf gestoken werd. Nadat grotendeels uitgeveend zijn is er over het restveen een laag zand aangebracht en is de grond geschikt gemaakt voor landbouw- en weidegrond.

Momenteel wordt het grootste deel van het gebied weer beheerd als natuur. In het Limburgs Molentje is door afgraving een voedselarm gebied ontstaan met een groot ven en enkele poelen. Het gebied is alleen toegankelijk op wegen die door het gebied lopen.

De meeste percelen in dit gebied worden momenteel door SBB beheerd als bloemenrijke weide of worden verschraald door begrazen. Beide gebieden liggen langs het Kanaal van Deurne.

Wilt U meegaan en ontdekken wat in dit bijzondere gebied aan flora voorkomt bent U van harte welkom.
Vertrek 27 juni 19.00 uur bij het IVN gebouw Kloosterstraat 12 Helden.
Info: florawerkgroep@ivnhelden.nl

Website: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-helden-eo

Datum

Donderdag 27 juni 2019 19:00 uur - 21:00 uur

Locatie

Start IVN gebouw Kloosterstraat 12 Helden