Adviescommissie Kunst en Cultuur

De adviescommissie Kunst en Cultuur is aangesteld door burgemeester en wethouders voor een periode van vier jaar en adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente en vergadert ongeveer 4x per jaar op basis van vooraf bepaalde actuele thema’s.

Het college vraagt aan de commissie advies over nieuwe onderwerpen van burgers en stichtingen. In het geval dat de gemeente al adviezen krijgt, zoals bijvoorbeeld bij archeologie, monumentenzorg en muziekonderwijs, stelt de adviescommissie zich terughoudend op. De adviescommissie Kunst en Cultuur bestaat uit zeven personen die zich vrijwillig hebben georganiseerd.

De adviescommissie Kunst en Cultuur is te bereiken via het e-mailadres adviesciekunstencultuur@outlook.com.