Vrijwilligersverzekering

Alle vrijwilligers in Peel en Maas zijn automatisch verzekerd tijdens en onderweg naar het vrijwilligerswerk dat zij doen. U hoeft zich dus niet aan te melden. Ook maatschappelijke stagiaires, mantelzorgers die meer dan 8 uur per week mantelzorg leveren en iemand die een tegenprestatie in het kader van de Participatiewet doet, zijn meeverzekerd.

Schade tijdens vrijwilligerswerk

U kunt de schade makkelijk en online melden of neem contact op via 077 306 6666. Uw schademelding wordt aan Centraal Beheer doorgegeven en behandeld. Centraal Beheer handelt de claim verder met u af.

De dekking

U bent verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van vrijwilligers en rechtspersonen,  ongevallen van vrijwilligers, persoonlijke eigendommen, verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand.

De collectieve vrijwilligersverzekering is een vangnetverzekering. Dat betekent dat de verzekering pas uitbetaalt als een andere verzekering, die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar verzekerd heeft, geen uitkering geeft. Een uitzondering hierop is de ongevallendekking: bij een ongeval van een vrijwilliger keert de vrijwilligersverzekering altijd uit. Details over de dekking zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden.

Risico’s en zelf verzekeren

Aan vrijwilligerswerk zijn mogelijk risico’s verbonden. De eindverantwoordelijke is altijd de persoon, stichting of vereniging zelf. Het is belangrijk om te weten wat er is verzekerd door de vrijwilliger, stichting, vereniging, organisatie zelf en wat onder de collectieve vrijwilligersverzekering valt. Let op: een risicodekking van 100% bestaat niet.

Meer informatie 

Voor meer informatie en de polisvoorwaarden van de vrijwilligersverzekering kunt u via e-mail terecht bij Jan van Rijt of telefonisch via 077 306 6666.

Bekijk ook: