Vrijwilligersverzekering

Alle vrijwilligers in Peel en Maas zijn automatisch verzekerd tijdens en onderweg naar het vrijwilligerswerk dat zij doen. U hoeft zich dus niet aan te melden. Ook maatschappelijke stagiaires, mantelzorgers die meer dan 8 uur per week mantelzorg leveren en iemand die een tegenprestatie in het kader van de Participatiewet doet, zijn meeverzekerd.

Schade tijdens vrijwilligerswerk

Meld de schade tijdens vrijwilligerswerk online of neem contact op via 077 306 6666. Uw schademelding wordt aan Centraal Beheer doorgegeven en behandeld. Centraal Beheer handelt de claim verder met u af.

De dekking

U bent verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van vrijwilligers en rechtspersonen,  ongevallen van vrijwilligers, persoonlijke eigendommen, verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand.

De vrijwilliger moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:             

  • de vrijwilliger moet het werk in enig organisatorisch verband verrichten.
  • de vrijwilliger moet dit werk onverplicht en onbetaald doen.
  • het werk dat de vrijwilliger doet, moet een maatschappelijk belang hebben.
  • het mag dus niet gaan om een eigen belang of commercieel belang.

Voorbeeld

Een voetbal verenging koopt een grasmat van 200.000 euro maar er is maar 100.000 euro in de kas aanwezig. De leverancier van de grasmat kan dan de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze bestuurlijke fout. Maar ook een greep uit de kas valt onder onbehoorlijk bestuur.

Andere claims, waarvoor iemand het bestuur aansprakelijk stelt en die niets te maken hebben met onbehoorlijk bestuur, vallen niet onder de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Om mee te kunnen liften op deze dekking dient het balanstotaal van de stichting niet meer te zijn dan 500.000 euro.

De collectieve vrijwilligersverzekering is een vangnetverzekering. Dat betekent dat de verzekering pas uitbetaalt als een andere verzekering, die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar verzekerd heeft, geen uitkering geeft. Een uitzondering hierop is de ongevallendekking: bij een ongeval van een vrijwilliger keert de vrijwilligersverzekering altijd uit. Details over de dekking zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden.

  • Elke andere verzekering gaat voor. (ook de privé verzekering van de vrijwilliger).
  • Organisaties wordt geadviseerd zelf een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten.
  • De organisatie (vereniging/stichting) is geen verzekerde op de polis, maar alleen de vrijwilligers zijn de verzekerden.
  • Bezoekers, leden en deelnemers zijn geen verzekerden op de polis. 
  • Een claim, die bij de organisatie komt te liggen en waar geen vrijwilliger bij betrokken is, valt niet onder de vrijwilligersverzekering.

Risico’s en zelf verzekeren

Aan vrijwilligerswerk zijn mogelijk risico’s verbonden. De eindverantwoordelijke is altijd de persoon, stichting of vereniging zelf. Het is belangrijk om te weten wat er is verzekerd door de vrijwilliger, stichting, vereniging, organisatie zelf en wat onder de collectieve vrijwilligersverzekering valt. Let op: een risicodekking van 100% bestaat niet.

Meer informatie 

Voor meer informatie en de polisvoorwaarden van de vrijwilligersverzekering kunt u via e-mail terecht bij Louis Martens louis.martens@peelenmaas.nl (aanwezig op maandag en vrijdag) of telefonisch via 077 306 6666.