Eerste maaironde gaat van start

Geplaatst op woensdag 15 mei 2024

De eerste maaironde van het jaar is vooral gericht op verkeersveiligheid. We maaien alleen de zichtlijnen en de eerste halve meter binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom maaien we langs hoofdwegen en fietspaden. De groenbeheerder maakt een ronde en bepaalt welke bermen en openbaar groen we maaien.

Wilt u meer informatie over ons natuurlijk maaibeheer, kijk dan op de pagina Maaibeheer.