Maaibeheer

Natuurvriendelijk maaibeheer is een voorbeeld van het stimuleren van de biodiversiteit in Peel en Maas. We geven de natuur de ruimte om te ontwikkelen, daar waar het kan. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte stemmen we zo goed mogelijk af op de gevolgen van klimaatverandering. Overlast door hittestress, hevige en langdurige buien of juist lange droge periodes proberen we zo veel mogelijk te beperken.

Maaien en zaaien met oog voor de natuur

Natuurvriendelijk maaibeheer betekent dat we op een aantal plekken minder vaak maaien, niet alles tegelijkertijd maaien en soms delen laten staan. Hiermee blijven schuil- en broedplekken van dieren beter behouden en krijgen verschillende plantensoorten de ruimte om te groeien en zich uit te zaaien. Ook het zaaien van kruidenrijk bloemmengsel zorgt voor meer verschillende plantensoorten.

Planning

We hebben 2 maairondes per jaar. Dit betekent niet dat we alle plekken 2 keer per jaar maaien. 

Verkeersveiligheid

  • Voor de verkeersveiligheid maaien we de eerste halve meter langs het asfalt of het fietspad. Dit doen we minimaal 1x per jaar. Ook ‘uitzichthoeken’ bij kruisingen maaien we minimaal 1x per jaar.
  • Is het voor de verkeersveiligheid nodig, dan houden we de bermen kort. Zicht en overzicht is belangrijk.
  • De rest van de bermen maaien we zo min mogelijk. Kruiden en insecten kunnen zich daardoor ongestoord ontwikkelen.

Stimuleren leefgebied van dieren en planten

  • Braakliggende terreinen maaien we zo min mogelijk. 1 keer per jaar maaien we het hele perceel, de randen maaien we nog een keer extra. Zo staat er het grootste deel van het jaar een hoge beplanting. Dit stimuleert het leefgebied dieren en planten.
  • Op sommige plekken voeren we het maaisel af waardoor de bodem verschraalt. Dit geeft ruimte aan specifieke plantensoorten. 
  • Door niet of niet alles te maaien ontstaan er verschillende ondergronden (vochtig/droog). Dit stimuleert de verscheidenheid aan bloemen en insecten.  
  • Rondom bomen laten we wat meer gras staan. Hierdoor ontstaan er schuilplekken voor dieren en verminderen we maaischade aan bomen. Te veel hout opslag verwijderen we.

Opvang van water

  • Watervoorzieningen maaien we steeds minder en steeds natuurvriendelijker. Het maaibeheer is gericht op behoud van de waterfunctie, zodat we problemen voorkomen door hevige regenval of droogte. Met watervoorzieningen bedoelen we wadi, sloot, greppel,  retentievoorziening of infiltratievijver.
  • 1x per jaar bekijken we elke watervoorziening. Afhankelijk van de ecologische potentie van de voorziening wordt er gemaaid en afgevoerd of begraasd met schapen.

Grasvelden

  • Grasvelden (gazon in parken en woonwijken) maaien we ongeveer 16 keer per jaar. Afhankelijk van hoe snel het gras groeit. Op die manier houden we de grasvelden geschikt om op te spelen en voor de opvang van water.

Maaironde 1 start in juni

De 1e maaironde is een ‘kleine ronde’ en is gericht op de verkeersveiligheid. We maaien alleen de zichtlijnen en de eerste halve meter binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom maaien we langs hoofdwegen en fietspaden. De groenbeheerder maakt een ronde en bepaalt welke bermen we maaien.

Maaironde 2 start in oktober

In de 2eronde maaien we daar waar het moet en laten ongeveer 30% van de begroeiing staan, waar het kan. Ook deze maaironde is op aanwijzing van de groenbeheerder. We zorgen dat er voldoende plekken zijn voor dier en plant om te overwinteren.

Inzet van schapen

Ook de inzet van schapen voor begrazing is een voorbeeld van natuurlijk maaibeheer. Doordat schapen selecteren wat ze eten, krijgen minder overheersende planten de ruimte om te groeien. Daarmee neemt de aanwezigheid van verschillende bloemen en planten toe. En, het leefgebied voor insecten en vogels verbetert. Hiermee stimuleren we de biodiversiteit in Peel en Maas.

Gebieden die geschikt zijn voor begrazing door schapen worden 1 of 2 keer per jaar begraasd.

Hoe kunt u helpen?

Maait u regelmatig zelf de wegberm voor uw huis of weiland? We vragen u dat niet meer te doen. Juist het laten staan van groen in de wegberm voor uw huis of weiland stimuleert de biodiversiteit in Peel en Maas. Wat u wel kunt doen is een stuk berm inzaaien met een bloemenmengsel. Daarmee helpt u écht. 

Het natuurvriendelijk maaibeheer zorgt voor een ander beeld van het openbaar groen. Wellicht vindt u het een beetje rommelig, maar het is een bewuste aanpak. Met als resultaat in het voorjaar en zomer  meer kleur en een boost voor de biodiversiteit in Peel en Maas. Dit verbetert het leefgebied voor mens, dier en plant. Hierdoor kunnen we beter omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Waarom maaien jullie soms als er bloemen in bloei staan?

In ruw gras bloeien bloemen op verschillende momenten. Er staat dus altijd wel iets in bloei. Het maaien heeft invloed op de aanwezige planten, bloemen en insecten. Maar het maaien is ook nodig om de grassoorten te behouden en ieder jaar terug te laten komen. We houden rekening met de natuurlijke processen die er zijn en proberen die zo min mogelijk te verstoren. Ook laten we steeds vaker delen van de beplanting staan zodat insecten hier kunnen overleven en zaden kunnen rijpen.

Waarom wordt soms de helft van een berm gemaaid?

Dit doen we om te voorkomen dat het gras over het fietspad, de weg of het trottoir hangt. Dus voor de verkeersveiligheid. De helft die niet gemaaid wordt, behouden we voor de leefwereld van planten en dieren. 

Ik maai de berm of het gras zelf wel. Mag dat?

Nee, u mag het niet zelf maaien. Natuurvriendelijk beheerd gras zorgt voor meer planten en dieren in Peel en Maas. We begrijpen dat het even wennen is, maar het is een bewuste aanpak die gericht is op de toekomst van Peel en Maas.