Bob Vostermans voorgedragen als nieuwe burgemeester van Peel en Maas

Geplaatst op dinsdag 14 mei 2024

De gemeenteraad heeft Bob Vostermans voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Peel en Maas. Bob Vostermans is nu nog burgemeester van de gemeente Beesel. Hij volgt Wilma Delissen-van Tongerlo op, die per 1 oktober 2024 afscheid neemt als burgemeester.

Bob Vostermans is 42 jaar, is getrouwd met Yvon en is vader van dochters Fleur, Loïs en Cato en zoon Teun. Sinds januari 2020 is Bob Vostermans burgemeester van de gemeente Beesel. Daarvoor was hij bijna 6 jaar wethouder in de gemeente Horst aan de Maas. Voor die periode werkte hij 7 jaar als senior consultant bij Personato Werving en Selectie, en was hij ruim 8 jaar actief als raadslid in de gemeente Arcen en Velden, gemeente Venlo en gemeente Horst aan de Maas. Bob Vostermans is oprichter en voorzitter van de K80, het netwerk van kleine gemeenten in Nederland tot 25.000 inwoners.

Ervaring en jeugdig elan

De nieuwe kandidaat-burgemeester werd voorgedragen door de vertrouwenscommissie. Deze commissie laat weten: “We zochten een burgemeester die in staat is te respecteren wat er is en ook het lef heeft om zaken te benoemen die er toe doen. We zochten een burgemeester die in de samenleving en in ons Huis van Gemeente het goede gesprek faciliteert en verbinding maakt. Iemand die de positie van Peel en Maas als tweede gemeente in Noord-Limburg en zevende gemeente in Limburg inhoud weet te geven. Iemand die daar waar het nodig is durft door te pakken en daadkracht laat zien. En vanzelfsprekend iemand die het goede leven in Peel en Maas met charme en humor verder brengt. En die Burgemeester hebben we gevonden. Een burgemeester die bewust kiest voor het ambt en voor Peel en Maas. Energiek, bevlogen en van Noord-Limburgse grond. Bob Vostermans brengt zowel ervaring als jeugdig elan met zich mee en is vastbesloten om met veel energie invulling te geven aan het burgemeestersambt in Peel en Maas.”

Sollicitatieprocedure

Van 29 januari tot en met 19 februari 2024 stond de vacature van nieuwe burgemeester van Peel en Maas open. Er solliciteerden 29 kandidaten. Dit is opvallend veel, zeker in vergelijking met de dalende trend elders in het land. De vertrouwenscommissie – bestaande uit de fractievoorzitters van de 5 fracties in de gemeenteraad, een wethouder als adviseur en de gemeentesecretaris en raadsgriffier als ambtelijk ondersteuners – heeft samen met de commissaris van de koning de ingekomen sollicitatiebrieven beoordeeld. Vervolgens heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met sollicitanten. Dit heeft geleid tot een voorkeurskandidaat en een persoon die op nummer twee staat. Tijdens een vertrouwelijke raadsvergadering op dinsdag 14 mei 2024 heeft de gemeenteraad hierover gestemd. Deze stemming is geheim. Aansluitend is de naam van de beoogde nieuwe burgemeester bekend gemaakt in een openbare raadsvergadering. De namen van de andere sollicitanten blijven geheim, dit is wettelijk zo bepaald.

Vervolgstappen

Nu de kandidaat is voorgedragen door de gemeenteraad, voert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een uitgebreide screening uit. Als dit in orde is, is hierna de weg vrij voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Dit gebeurt met een Koninklijk besluit, dat wordt ondertekend door Zijne Majesteit de Koning. Daarna volgt een feestelijk moment: de beëdiging van de nieuwe burgemeester.

Meer informatie over de benoeming van de nieuwe burgemeester is te vinden op de pagina Procedure benoeming nieuwe burgemeester.

Bob Vostermans

Bob Vostermans