Definitief ontwerp: Inloopmoment

Op dinsdag 11 oktober 2022 is het definitief ontwerp aan bewoners gepresenteerd.

Enkele wijzigingen zijn doorgevoerd. Naar aanleiding van de ontvangen reacties op dit ontwerp.