Voorlopig ontwerp: presentatiemoment donderdag 16 maart 2023

Op donderdag 16 maart 2023 organiseerden we een inloopmoment voor ondernemers. Het 1e ontwerp is hier gepresenteerd.

Ook hebben de ondernemers een vragenlijst ingevuld waarbij we vroegen naar verkeersbewegingen. En vragen stellen over geschikte momenten met betrekking tot de uitvoeringsperiode. De vragenlijst is inmiddels gesloten. Opmerkingen en vragen van de ondernemers zijn tijdens het presentatiemoment opgehaald. Hierna werken we het ontwerp uit naar een definitief ontwerp.