Start uitvoering

De uitvoeringsdatum is nog niet bekend. Samen met de aannemer wordt er gezocht naar de meest gunstige uitvoeringsperiode, de informatie van de vragenlijst wordt hierin meegenomen.

We starten de werkzaamheden en informeren aanwonenden en belanghebbenden over de verwachte planning via bewonersbrieven en de projectpagina op de website.