Aanbesteden

In de periode zetten we het project in de markt.  Uiteindelijk krijgt een aannemer de opdracht om het project uit te voeren.

Zodra de aannemer bekend is informeren we hierover. Omdat de aannemer tijdens de uitvoering vaak rechtstreeks communiceert, laten we u weten wie de aannemer wordt. Zo bent u op de hoogte van wie u aanvullende informatie kunt verwachten.